Vanzelf logo

Energiebelasting 2022 berekenen​

Op 1 januari komt er een vermindering op de energiebelasting voor het jaar 2022. Op Prinsjesdag maakte het kabinet bekend wat er gaat veranderen. Doordat de energieprijzen de afgelopen tijd flink zijn gestegen heeft het Kabinet besloten om dit gedeeltelijk te compenseren via vermindering van de  energiebelastingen in 2022. Wil je weten wat de vermindering van de energiebelasting in 2022 voor jouw betekend? Voer dan hier je verbruik in.

Voer je verbruik in:

Totaal vermindering energiebelasting:

2021 2022 * Verschil
Energiebelasting elektriciteit €  €  € 
Energiebelasting gas €  €  € 
Teruggave energiebelasting € - € - € -
Totaal €  €  € 
* Dit zijn de tarieven van de overheid, onder voorbehoud van wijzigingen.

Uitleg energiebelastingen

Stijging energiebelasting 2022

Om de stijgende prijzen in de energiemarkt te compenseren heeft het demissionaire kabinet besloten om de energiebelasting te verlagen in 2022. Het kabinet heeft geen invloed op de stijgende gas- en stroomprijzen. Ze hebben alleen invloed op het belastingdeel van de energierekening. Voor huishoudens is in totaal 2,7 miljard euro uitgetrokken voor de vermindering van de energiebelasting 2022. Voor bedrijven is er 0,5 miljard euro vrijgemaakt. De belastingvermindering (ook wel heffingskorting genoemd) gaat in 2022 met 230 euro omhoog. Dus aan het eind van 2022 word er 788,56 euro van je energiebelasting afgetrokken (inclusief BTW). In 2021 was dat nog 558,56 euro (inclusief BTW). Dit betekend dus korting op je energiebelasting in 2022

Op vrijdag 10 december 2021 heeft de overheid bekend gemaakt dat er eenmalig een extra energietoeslag om lagere inkomens tegemoet te komen voor de stijgende energieprijzen komt. Het gaat om maximaal 800.000 huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum. Zij ontvangen circa 200 euro via gemeenten. Dit komt bovenop de eerder toegezegde 3,2 miljard voor een verlaging van de energiebelasting.

Hoe is mijn energierekening opgebouwd?

Je energierekening is opgebouwd uit drie onderdelen: Netbeheerkosten, leveringskosten energie en de energiebelasting. Hieronder leggen we per kostenpost uit wat het inhoudt:

Netbeheerkosten: netbeheerders zijn verantwoordelijk voor het aanleggen en onderhouden van gas en elektriciteitsnetten. Elke regio in Nederland heeft zijn eigen netbeheerder. Aan de netbeheerders worden de netbeheerkosten betaald zodat zij het gas en elektriciteitsnetten zo goed mogelijk kunnen beheren.

Leveringskosten energie: de leveringskosten energie zijn de kosten die jij betaalt aan je energieleverancier. De kosten die je betaalt zijn afhankelijk van je verbruik, soort huishouden en het energiecontract die je afsluit met je energieleverancier. Energieleveranciers veranderen meestal hun energietarieven twee keer in het jaar (1 januari en 1 juli).

De energiebelasting: je betaalt twee soorten belasting over je energierekening. De energiebelasting op gas en stroom en opslag duurzame energie. Deze twee energiebelastingen worden bij elkaar opgeteld en daar wordt een heffingskorting van afgehaald. Daarnaast betaal je nog 21% BTW over je hele energierekening. Hierdoor kan de helft van je energierekening bestaan uit energiebelasting.

Wat is opslag duurzame energie (ODE)?

ODE is de afkorting voor opslag duurzame energie. Deze belasting is een soort energiebelasting om ervoor te zorgen dat mensen zo zuinig mogelijk met energie om te gaan. Het geld dat de regering ophaalt met ODE wordt gebruikt om de productie van duurzame energie te ontwikkelen. Iedereen betaalt ODE en de kosten hiervan zijn bij elke energieleverancier hetzelfde. Het maakt dus niet uit of je bij een groene of grijze leverancier zit. De hoogte van de ODE wordt elk jaar door de overheid vastgesteld. De afgelopen jaren is de ODE flink omhoog gegaan.

Waarom betaal ik belasting over mijn energie?

Over je energie wordt 21% btw gerekend. Dit is best apart omdat gas en stroom voor velen een primaire levensbehoefte is. Veel energie wordt vandaag de dag nog opgewekt uit fossiele brandstoffen. Dit kan leiden tot uitputting van de fossiele brandstoffen, broeikaseffect en verzuring. De regering heft daarom zoveel belasting op energie. Energie wordt dus een stuk duurder en gebruikers zullen waarschijnlijk een stuk bewuster en zuiniger met energie omgaan. Toch zijn de prijzen onlangs zo omhoog gegaan dat de regering heeft besloten om korting te geven op de energiebelasting in 2022.

Betaal ik energiebelasting als ik stroom teruglever?

Alleen over je netto verbruik (afgenomen stroom – teruggeleverde stroom) betaal je verbruikskosten, btw en energiebelasting. Over de stroom die je zelf produceert, betaal je dus geen belasting én brengt het je netto verbruik naar beneden waardoor je minder energiebelasting betaald.

Wil je meer weten over het onderwerp energiebelasting en wat dit betekent voor jou?
Lees het blog: “De energiebelasting wordt verlaagd in 2022“.

Klachtenprocedure

Vervelend dat er iets is voorgevallen waardoor je een klacht hebt. Om dit zo goed mogelijk op te lossen vragen we je om onderstaand formulier zo volledig mogelijk in te vullen. Binnen 14 dagen nemen we contact met je op.

Vanzelf energie

Je klacht is verstuurd!

We vinden het heel belangrijk dat jij als klant tevreden bent. Jammer om te horen dat je een klacht hebt en DANK voor het melden hiervan. Binnen 14 dagen nemen we contact met je op. We gaan ervan uit dat we tot een goede oplossing zullen komen.

Heb je ondertussen nog vragen? We zijn bereikbaar via de chat, e-mail of telefonisch op 085 – 05 13 800. We helpen je graag.