Vanzelf logo

Jouw energierekening uitgelegd

Jaarlijks ontvang je als consument een energierekening in je (digitale) brievenbus. In deze jaarafrekening vind je terug hoeveel energie je de twaalf maanden daarvoor hebt verbruikt en wat de kosten daarvan zijn. Soms moet je iets bijbetalen en soms krijg je juist geld terug.
energierekening-uitgelegd

Zo’n afrekening bestaat uit veel verschillende kostenposten en lijkt dan ook best ingewikkeld voor wie zich liever met leukere dingen dan zijn energierekening bezighoudt. Maar geen paniek! In deze blog leggen we je uit wat alle verschillende onderdelen op zo’n jaarrekening nou precies betekenen en welke kosten er worden berekend.

Hoe een energierekening is opgebouwd verschilt per energieleverancier, maar het bestaat doorgaans uit verschillende onderdelen: leveringskosten, netbeheerkosten, belastingen en heffingen, overige kosten en teruglevering. Wij nemen alle onderdelen stapsgewijs met je door.

—–

Leveringskosten in je energierekening

Leveringskosten (ook wel verbruikskosten genoemd) betaal je zowel voor stroom als voor gas. En deze kosten worden weer onderverdeeld in variabele leveringskosten en vaste leveringskosten.

De variabele leveringskosten bestaan uit de energie die je daadwerkelijk gebruikt. De hoogte van dit bedrag wordt bepaald door de hoeveelheid energie die je verbruikt; dit wordt namelijk per kWh stroom en per m³ gas met je afgerekend. Bij een vast energiecontract voor bepaalde tijd maak je vaste prijsafspraken met je energieleverancier over deze tarieven voor stroom en gas.

Bij een variabel contract voor onbepaalde tijd, worden de tarieven voor stroom en gas normaliter twee keer per jaar aangepast (in januari en in juli). Vanwege de gascrisis hebben verschillende energieleveranciers onlangs echter aangekondigd dat het in 2022 kan voorkomen dat ze hun tarieven maandelijks aanpassen. Wanneer ze dit doen zijn ze verplicht om dit vooraf te communiceren aan hun klanten.

Vaste leveringskosten (ook wel vastrecht genoemd) zijn de kosten die je altijd betaalt, ook op momenten dat je geen stroom of gas verbruikt. Hier vallen bijvoorbeeld de administratiekosten onder. Het gaat om een vast bedrag per maand dat kan verschillen per energieleverancier.

Netbeheerkosten in je energierekening

Netbeheerkosten worden door jouw energieleverancier namens de netbeheerder in rekening gebracht. Deze kosten kunnen per netbeheerder verschillen. Jouw leverancier heeft zelf geen invloed op de hoogte van dit bedrag. Het gaat om kosten voor jouw aansluiting, het transport van energie naar jouw woning en voor het onderhoud aan het energienet. Als je meer wilt weten over de opbouw van deze kosten, kun je kijken op de website van jouw netbeheerder.

Belastingen en heffingen in je energierekening

De overheid heft belasting op stroom en gas. Door energie op deze manier duurder te maken, hoopt het kabinet jou te stimuleren om zuiniger met energie om te gaan.

Energieleveranciers hebben geen invloed op de hoogte van de energiebelasting. De tarieven zijn voor elke leverancier hetzelfde. Ieder jaar presenteert het kabinet op Prinsjesdag de voorstellen van de belastingtarieven voor het daaropvolgende jaar.

Het gaat hier om verschillende soorten belasting:

Energiebelasting
Dit gaat zowel om een heffing op elektriciteit als om een heffing op aardgas. Het belastingtarief voor elektriciteit gaat dit jaar (2022) omlaag met 8,4 cent per kWh; de energiebelasting voor aardgas stijgt met 2 cent per kuub.

Opslag Duurzame Energie- en Klimaattransitie (ODE)
Dit is ook een heffing op elektriciteit en aardgas. Het geld wordt gebruikt om de productie van duurzame energie te stimuleren.

BTW
Je betaalt 21% BTW over je gehele energierekening, ook over de bovenstaande overheidsheffingen.

Belastingvermindering
Omdat de regering een deel van het energieverbruik ziet als basisbehoefte, vermindert zij de energiebelasting altijd met een bedrag per jaar per elektriciteitsaansluiting. De hoogte van deze belastingvermindering wordt jaarlijks aangepast en verrekend op je energierekening. De Vermindering Energiebelasting is dit jaar hoger dan voorheen. Vanwege de extreem hoge energieprijzen van het moment, heeft de overheid dit bedrag voor 2022 vastgesteld op 824 euro.

Vanwege de gascrisis komt er dit jaar ook een eenmalige extra energietoeslag om de lagere inkomens tegemoet te komen. Maximaal 800.000 huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum ontvangen nog circa 200 euro extra om hun energierekening te kunnen betalen. Dit bedrag wordt echter niet verrekend via de energieleveranciers, maar via gemeenten.

Overige kosten

Op je energierekening staan soms nog een paar woorden en bedragen die we hieronder uitleggen.

Bijvoorbeeld correctiefactor gas: dit is een correctie die de energieleverancier toepast omdat niet al het gas dezelfde ‘calorische waarde’ heeft (en dus niet dezelfde hoeveelheid warmte levert). Het energiebedrijf weet welke gasmix jij krijgt en past daarop de correctiefactor toe. Bij slimme meters wordt ook een temperatuurcorrectie toegepast: door warmte zet gas uit en neemt de calorische waarde af.

In sommige gevallen is er bij het aangaan van het contract een bepaalde korting afgesproken. Als dat zo is wordt de korting uiteraard benoemd op de rekening. Meestal wordt hier de term welkomstkorting voor gebruikt. Je herkent de korting in ieder geval op je rekening doordat het bedrag in mindering wordt gebracht.

Teruglevering

Als je zonnepanelen hebt mag je die stroom wegstrepen (salderen) tegen de stroom die je afneemt van jouw energieleverancier. Als je meer energie opwekt dan je verbruikt, lever je die stroom terug aan het net. Je ontvangt daar dan een terugleververgoeding voor; dit is een vast tarief per kWh stroom. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van je contract en verschilt per leverancier. Het tarief dat je krijgt voor de teruggeleverde stroom wordt in mindering gebracht op je energierekening.

——

Het moment dat je jaarlijkse rekening binnenkomt is natuurlijk een goed moment om wat dieper in je energiezaken te duiken, maar wij raden je aan om dat vaker te doen zodat je zeker weet dat jouw contract de beste energieovereenkomst is voor jou.

Mocht je overwegen om een andere energieovereenkomst af te sluiten, dan kan het in deze roerige tijden op de energiemarkt extra lonen om niet zelf de mogelijkheden uit te pluizen, maar dat te laten doen door een partij die de markt goed kent en jou advies geeft vanuit kennis en expertise.

Bij Vanzelf helpen wij je graag. Zodra je bij ons bent ingeschreven gaan wij – kosteloos – voor je op zoek naar de energieovereenkomst die het beste bij jouw wensen past. En ook als je vragen hebt, zijn we altijd bereikbaar. Wij nemen je graag jouw energiezaken uit handen zodat jij tijd over houdt voor leukere dingen.

Klachtenprocedure

Vervelend dat er iets is voorgevallen waardoor je een klacht hebt. Om dit zo goed mogelijk op te lossen vragen we je om onderstaand formulier zo volledig mogelijk in te vullen. Binnen 14 dagen nemen we contact met je op.

Vanzelf energie

Je klacht is verstuurd!

We vinden het heel belangrijk dat jij als klant tevreden bent. Jammer om te horen dat je een klacht hebt en DANK voor het melden hiervan. Binnen 14 dagen nemen we contact met je op. We gaan ervan uit dat we tot een goede oplossing zullen komen.

Heb je ondertussen nog vragen? We zijn bereikbaar via de chat, e-mail of telefonisch op 085 – 05 13 800. We helpen je graag.