Vanzelf logo

Hoe groen is groene stroom?

Groene energie, wat is dat nou precies? We weten allemaal wel dat je bij het afsluiten van een energieovereenkomst kunt kiezen tussen groene en grijze stroom. Maar wat houdt dat verschil nou exact in en hoe milieuvriendelijk is groene energie eigenlijk?
Groene stroom

Wij nemen je bij de hand en geven antwoord op de vragen die veel mensen hebben over groene energie:

Wat is groene stroom?

Groene stroom of groene energie is energie die wordt opgewekt met behulp van onuitputtelijke bronnen – zoals wind, zonlicht of water– en waarbij tijdens de opwekking geen schadelijke gassen vrijkomen.

Dit in tegenstelling tot grijze energie die opgewekt wordt door de verbranding van aardolie, aardgas of steenkool. Hierbij komt niet alleen schadelijke koolstofdioxide (CO2) vrij maar op den duur zullen deze fossiele brandstoffen ook opraken.

 

Draagt groene stroom echt bij aan een beter milieu?

Als je kiest voor een energieovereenkomst met groene stroom is dat altijd beter voor het milieu dan de keuze voor grijze stroom. Toch zitten er verschillen in milieuvriendelijkheid tussen de verschillende vormen van groene energie.

De Consumentenbond zette de voor- en nadelen van verschillende soorten duurzame energie op een rij:

Windmolens en zonnepanelen
+ De stroom die windmolens en zonnepanelen opwekken is groen, omdat wind- en zonne-energie onuitputtelijk zijn en er geen schadelijke gassen vrijkomen bij de opwekking

De productie van de molens en zonnepanelen heeft wel schadelijke bijeffecten. Voor de productie van windmolens zijn bijvoorbeeld veel metalen en mineralen nodig waarvan sommige schaars zijn, zoals kobalt, en ook het winnen en bewerken van silicium voor zonnepanelen is een kostbaar proces dat veel energie vraagt. Maar berekend over de levenscyclus van een wind- of zonnepark zijn deze effecten op het milieu veel lager dan bij elke andere vorm van duurzame energieopwekking.

Waterkrachtcentrales
+ Water is net als de wind en de zon een onuitputtelijke bron van energie en bij de opwekking hiervan komen ook geen schadelijke gassen vrij.

Grootschalige waterkrachtcentrales verstoren vaak de lokale visstand en ecosystemen.

Biomassaverbranding

Ook door het verbranden van biomassa kan er ‘onuitputtelijk’ energie worden opgewekt, de reststromen waar dat mee wordt gedaan zijn immers oneindig. Toch klinkt er ook kritiek op deze vorm van groene stroom omdat sommige biomassastromen wel degelijk schadelijke bijeffecten hebben.

+ Vergisting van rioolslib is een milieuvriendelijke manier van stroomopwekking uit biomassa, omdat er weinig anders met het materiaal gedaan kan worden.
Stroomopwekking uit houtafval is minder duurzaam, omdat dit hout(afval) vaak beter voor andere doeleinden hergebruikt kan worden en er bij de verbranding luchtvervuiling optreedt.
Mestvergisting als manier om stroom op te wekken is ook niet helemaal groen omdat het materiaal dat moet worden toegevoegd om de vergisting goed te laten verlopen ook geschikt is als veevoer.

 

Wat gebeurt er als ik voor groene stroom kies?

Als je voor een energieovereenkomst met groene stroom kiest, komt er niet opeens een ander soort stroom uit de stopcontacten in je huis. Maar door voor groene stroom te kiezen verandert de samenstelling van het bestaande stroomnet in ons land. Hoe meer mensen voor groene stroom kiezen, hoe groter het aantal duurzame bronnen waar onze elektriciteit aan wordt onttrokken.

Elke kilowattuur aan duurzaam opgewekte elektriciteit is namelijk traceerbaar. In ons land geeft certificeringsorganisatie CertiQ een certificaat uit voor elke eenheid duurzaam opgewekte stroom: een Garantie van Oorsprong (GvO). De eigenaar van bijvoorbeeld een windmolen krijgt van CertiQ net zo veel GvO’s als die windmolen aan elektriciteit produceert. Elke GvO staat voor 1 MWh (megawattuur) aan stroom, dat is 1000 kWh.

Energieleveranciers kopen die stroom en de GvO’s. Bij elke MWh aan stroom die als groene stroom aan klanten wordt verkocht, worden de bijbehorende GvO’s ‘afgeboekt’. Als je uitgaat van een gemiddeld stroomverbruik gaat dat om 3 GvO’s per huishouden per jaar.

De Autoriteit Consument en Markt houdt toezicht op dit systeem, zodat groene elektriciteit niet dubbel wordt verkocht. En zo weet je dus zeker dat als je voor groene stroom kiest, deze ook daadwerkelijk wordt opgewekt en gebruikt.

 

Maar hoe zit dat dan met groene stroom uit het buitenland?

Omdat de vraag naar groene stroom in ons land groter is dan de productie kopen Nederlandse energieleveranciers vaak groene stroomcertificaten uit het buitenland. Door die certificaten kunnen de maatschappijen hun energie wel groen noemen maar het betekent in de praktijk dat zij gewoon grijze stroom blijven leveren en dat er geen windmolens of zonneparken worden bijgebouwd in ons land.

Sinds 1 januari 2020 zijn energieleveranciers echter verplicht een stroometiket op hun website en hun energierekeningen te plaatsen. Op dit etiket moeten leveranciers de herkomst van al hun geleverde stroom vermelden en de milieukwaliteit van deze elektriciteit.

Als je wilt bijdragen aan een duurzame energievoorziening in ons land, kun je daarom het beste kiezen voor een energieleverancier die 100% Nederlandse groene stroom garandeert. Hoe groter de vraag daarnaar, hoe meer er geïnvesteerd zal worden in lokale wind- en zonneparken en hoe minder we uiteindelijk een beroep hoeven te doen op grijze stroom of gas.

 

Hoe kies je de juiste groene energieleverancier?

Met de groene stroom checker kun je makkelijk de herkomst van duurzame stroom controleren zonder alle websites van de verschillende leveranciers in ons land één voor één na te hoeven gaan.

Overweeg je om over te stappen naar een groene leverancier? Bij Vanzelf maken we overstappen makkelijk door je het overstapproces uit handen te nemen. Je kunt bij jouw aanmelding aangeven dat je voor groene stroom wilt gaan.

Klachtenprocedure

Vervelend dat er iets is voorgevallen waardoor je een klacht hebt. Om dit zo goed mogelijk op te lossen vragen we je om onderstaand formulier zo volledig mogelijk in te vullen. Binnen 14 dagen nemen we contact met je op.

Vanzelf energie

Je klacht is verstuurd!

We vinden het heel belangrijk dat jij als klant tevreden bent. Jammer om te horen dat je een klacht hebt en DANK voor het melden hiervan. Binnen 14 dagen nemen we contact met je op. We gaan ervan uit dat we tot een goede oplossing zullen komen.

Heb je ondertussen nog vragen? We zijn bereikbaar via de chat, e-mail of telefonisch op 085 – 05 13 800. We helpen je graag.