Vanzelf logo

de verzachtende maatregelen tegen de hoge energieprijzen

Het kabinet heeft gelukkig aanvullende maatregelen aangekondigd om mensen met lage en middeninkomens tegemoet te komen voor deze aanhoudende koopkrachtdaling. We hebben alle maatregelen die er tot nu toe zijn aangekondigd om de financiële gevolgen van de hoge energieprijzen te dempen, voor je op een rij gezet.
gasprijs_2022

Het kabinet heeft gelukkig aanvullende maatregelen aangekondigd om mensen met lage en middeninkomens tegemoet te komen voor deze aanhoudende koopkrachtdaling.

We hebben alle maatregelen die er tot nu toe zijn aangekondigd om de financiële gevolgen van de hoge energieprijzen te dempen, voor je op een rij gezet.

Verlaging energiebelasting

Eind vorig jaar maakte het vorige kabinet al bekend 3,2 miljard euro te steken in een hogere belastingvermindering en een verlaging van het belastingtarief op elektriciteit in 2022:

  • Iedere elektriciteitsaansluiting met een verblijfsfunctie (een bedrijf of woning) ontvangt dit jaar een belastingvermindering van 824 euro op energiekosten. Voor 2021 bedroeg die teruggave 559 euro. Dat betekent dus een belastingvoordeel van 265 euro voor iedereen, ongeacht hoeveel energie je gebruikt.
  • Het belastingtarief op elektriciteit is dit jaar gedaald met 8,4 cent per kWh, inclusief btw. Hoeveel dat voor jou scheelt, hangt af van je stroomverbruik.

Verlaging btw

In aanvulling op de vorig jaar aangekondigde tegemoetkomingen, kondigde het nieuwe kabinet half maart aan dat het de btw op energie (aardgas, elektriciteit en stadsverwarming) vanaf 1 juli voor een halfjaar zal verlagen van 21% naar 9%. Door deze maatregel daalt de energierekening (voor een huishouden met een gemiddeld verbruik) in dit half jaar met ongeveer 140 euro.

Extra tegemoetkoming lagere inkomens

Eind vorig jaar werd ook een eenmalige energietoeslag van ongeveer 200 euro per huishouden aangekondigd om de gevolgen voor mensen met een laag inkomen te verzachten. In maart stelde het kabinet voor dat deze eenmalige regeling wordt verhoogd naar 800 euro per huishouden.

Het gaat om maximaal 800.000 huishoudens in ons land. Mensen met een bijstandsuitkering ontvangen het bedrag automatisch, andere groepen moeten zich bij hun gemeente melden. Bijvoorbeeld inwoners met een inkomen op of net boven het sociaal minimum of met een IOW-uitkering voor oudere werklozen.

Het kabinet en gemeenten stellen ernaar te streven om de toeslag zo snel mogelijk uit te keren, maar wanneer dit precies gaat gebeuren is nog onduidelijk.

Energiebesparende maatregelen

Tot slot haalt het kabinet 150 miljoen euro dat eigenlijk bestemd was om in 2026 uit te geven, naar voren om huishoudens met een laag inkomen te helpen bij het nemen van energiebesparende maatregelen.

Het vorige kabinet besloot al 150 miljoen euro vrij te maken om huishoudens te helpen bij het verduurzamen van hun woning en daar komt nu dus eenzelfde bedrag bovenop voor extra energiebesparende maatregelen. Ook wordt er budget vrijgemaakt voor een bewustwordingscampagne over de mogelijkheden voor energiebesparende maatregelen.

Wat kunnen consumenten nog meer doen?

Nu het aanbod van de meeste energieleveranciers is opgedroogd door de fluctuerende prijzen op de energiemarkt, zit er voor de meeste consumenten niets anders op dan afwachten tot dit enigszins kalmeert. Nu een nieuw contract afsluiten, zou in de meeste gevallen niet gunstig zijn.

In deze roerige tijden kunnen wij bij Vanzelf helaas ook niet heel veel meer doen dan onze kennis met je delen. Consumenten kunnen zich wel alvast bij ons inschrijven: dat kan heel simpel – en kosteloos door jouw gegevens en voorkeuren in te vullen op onze website. Zodra de leveranciers weer met nieuw aanbod komen, gaan wij dan direct voor je aan de slag op zoek naar een goed nieuw energiecontract. Zo houden wij de energiemarkt ook in deze lastige tijden voor je in de gaten en kun jij je concentreren op zaken waar je blij van wordt.

Klachtenprocedure

Vervelend dat er iets is voorgevallen waardoor je een klacht hebt. Om dit zo goed mogelijk op te lossen vragen we je om onderstaand formulier zo volledig mogelijk in te vullen. Binnen 14 dagen nemen we contact met je op.

Vanzelf energie

Je klacht is verstuurd!

We vinden het heel belangrijk dat jij als klant tevreden bent. Jammer om te horen dat je een klacht hebt en DANK voor het melden hiervan. Binnen 14 dagen nemen we contact met je op. We gaan ervan uit dat we tot een goede oplossing zullen komen.

Heb je ondertussen nog vragen? We zijn bereikbaar via de chat, e-mail of telefonisch op 085 – 05 13 800. We helpen je graag.